Champagne och Pommac

07 november, 2014

Hurra! Under sommaren och hösten skrev vi avtal med region Blekinge och Midroc. En kampanj för de förstnämnda har redan rullat ut och mer är på väg!