Det öppna Skåne. Nu även på internet.

26 februari, 2015 / Webb / 0 Comments /

I dagarna lanserades hemsidan för Skånes regionala utvecklingsstrategi – Skåne 2030. Nedan följer ett fråga-svar med Niklas, som sedan dag ett varit djupt insyltad i projektet.

Sportfråga: Hur känns det?
Sportsvar: Bra.

skåne2030.se är uppe. Vad har din och arbetsgruppens roll varit?
Det är en oerhört informationsstinn sajt. Mycket har därför handlat om att skapa något som är tillgängligt, men också se till att all informationen kan kopplas, och addera värde, till varandra. I ljuset av det har LL:s roll varit att ta fram logiken, alltså struktur och gränssnitt.

Enkel fråga: Varför en sajt för en utvecklingsstrategi?
Kort svar: För att koppla ihop strategi och handling. Lite längre svar: För att synliggöra den röda tråden mellan snack och verkstad – och att följa upp det som sker på vägen mot Skåne 2030. En fiffighet är att varje inlägg visar den faktiska kopplingen till utvecklingsstrategin. Den är också en samlad resurs i och med att den samlat kontaktuppgifter till alla aktörer och arenor. Ett ovanligt, om inte unikt, grepp i sammanhanget.

Och det är du själv som byggt sidan…?
Äras de som äras bör. Alla inblandade har jobbat hårt med det här, inte minst Emelie, Thomas och Sarah på Region Skåne. Sajten är ihopskruvad av Ola på Eborn Interactive. Tekniskt har vi strävat efter att använda så enkel och etablerad teknik som möjligt, med noll hårdkodning. Ju enklare back office, desto mer levande blir sidan!

Skärmavbild 2015-02-26 kl. 11.55.38