langelevesymbol

LÄNGE LEVE är en reklam- och kommunikationsbyrå i Malmö. Vi hjälper människor att berätta om sina tjänster, produkter och varumärken. Hur? Genom idéburna lösningar som håller över tid. Och bygger långa relationer.

Länge leve oss.

Det som känns i avsändarens själ har närmare till mottagarens hjärta. I vårt interna manifest finns därför ett löfte till oss själva: Att varje morgon känna lust att gå till jobbet. Det innebär att vi säger nej till uppdrag som inte känns rätt. Men det innebär också att de jobb vi åtar oss får samma uppmärksamhet, oavsett om det gäller Stora Filmen eller Lilla Foldern.

Länge leve dig.

X samlade förmåga att prata med sin omvärld – och hur omvärlden uppfattar det. Så lyder vår definition av ett varumärke. Därför strävar vi efter att värdera, tolka och kommunicera alla uppdrag utifrån ett holistiskt perspektiv, alltså en helhet. Det här perspektivet finns inte bara för att du och ditt varumärke förtjänar det, utan för att det är ekonomiskt; att våga blicka framåt istället för att göra punktinsatser ger ett bättre – och tydligare – förhållande mellan din investering och ROI. Vilket i slutändan ju är vad de flesta uppdrag handlar om!