ArenaProjekt:
Hantverk i DR-format

ArenaProjekt vill expandera på den europeiska marknaden. Som ett första steg tog vi fram ett utskick till företrädare för de mest relevanta hockeyligorna. Eftersom uppdraget kom strax innan VM och nästan alla mottagares nationer deltog (i A-VM) blev lösningen ett för varje liga unikt hockeyspel. Och då menar vi unikt: handmålade landslagsdräkter, customklippta, stripade sarger med ligalogotyper, specialtillverkade nationsförpackningar… Det här är hantverk de luxe signerat vår AD Totte.

  • Datum: 2015
  • Kategorier: B2B / DR
  • Kund: ArenaProjekt
  • UPPDRAG: Uppmärksamma beslutsfattare i europeiska hockeyligor om ArenaProjekts tjänster.
  • RESULTAT: Utskicket gick i relativt få exemplar, men med tanke på att svarsfrekvensen i den här kanalen vanligtvis ligger kring några enstaka procent, så är vi nöjda med utfallet: 20 procent.