Region Skåne:
En svanesång

Såhär kan det bli när ett litet uppdrag får stor plats i hjärtat. Bjärreds vårdcentral skulle knoppas av efter lång tids ojämn kamp mot privata aktörer. Vi ombads producera en tämligen standardiserad trycksak till den kvarvarande personalen.

Men tack för tiden-broschyren transformerades allteftersom vi lärde känna människorna i verksamheten. Resultatet blev istället en skrift om att hålla huvudet högt – och om att våga blicka framåt.

  • Datum: 2013
  • Kund: Region Skåne
  • Uppdrag: Producera en historisk exposé i tryckt format.
  • Resultat: Flera i den lilla målgruppen hörde efter nedläggningen av sig direkt till oss och berättade att skriften fått dem att känna sig sedda, uppmärksammade och värdefulla.