Blekingetrafiken:
Det är lätt att vänja sig

2014 slutade Blekingetrafiken med kontanthantering ombord. Något som behövde förmedlas till regionens invånare. Vi ville såklart vara tydliga och informativa, men också beröra. Lösningen blev att fokusera på ”problemet” med kontanter.

  • Datum: 2014
  • Kategorier: B2C / Film / Kampanj / Print
  • Kund: Blekingetrafiken
  • Uppdrag: Berätta för Blekingeborna att det inte längre går att betala bussresan kontant.
  • Resultat: Övergången mötte stor förståelse bland resenärerna och renderade rekordfå klagomål.