Region Skåne:
Det öppna Skåne

Skåne har sedan augusti 2014 en regional utvecklingsstrategi – Det öppna Skåne 2030. Strategin är ett verktyg för att hjälpa regionens aktörer att se, förstå och förbättra sin inneboende kapacitet. För att upplevas som relevant för hela Skåne och för att samtliga 33 kommuner ska kunna ta den till sig, har utvecklingsarbetet varit långt och noggrant. Vårt uppdrag har bestått av strategi, projektledning, konceptualisering och formgivning av kommunikationsmaterial.

  • Datum: 2014
  • Kategorier: Event / Film / Print / Webb
  • Kund: Region Skåne