Expodent:
Ett begränsat utskick

Som ledande specialister inom tandestetik riktar sig Expodent till kliniker som värderar en lång och ärlig relation. Varje kund är unik och vårdas som om det vore den enda. Men hur berättar man det för de som inte känner till Expodent? Genom att ta fram ett unikt formulerat utskick, i ett exemplar, innehållande en telefon, med ett förprogrammerat nummer, till en kontaktperson, hos en möjlig kund.

  • Datum: 2014
  • Kategorier: B2B / DR
  • Kund: Expodent
  • Uppdrag: Uppmärksamma möjliga kunder om Expodent.
  • Resultat: Samtliga utskick har resulterat i en fortlöpande, personlig kontakt med mottagaren.