Länstrafiken Kronoberg:
Ärligt talat

De flesta känner till – och har en uppfattning om – kollektivtrafik, även om de inte reser själva. Vilket vi lät vara utgångspunkt i Länstrafiken Kronobergs varumärkeskampanj hösten 2015: Vi vet att du vet. Och att du hellre kör själv. Men du kan väl testa i alla fall? Basen i kampanjen var ett DR, som följdes upp av print, radio, ute och digitalt.

  • Datum: 2015
  • Kategorier: B2C / DR / Kampanj / Print
  • Kund: Länstrafiken Kronoberg
  • UPPDRAG: Ta fram en imageskapande kampanj som visar fördelarna med kollektivt resande för invånare som ännu inte använder tjänsterna.
  • RESULTAT: Enligt GfK:s kampanjmätning var hågkomsten extremt hög. Målgruppen tog överlag emot budskapet väl, med ett positivt intryck av Länstrafiken Kronoberg. Vi hoppas kunna publicera officiella siffror så snart som möjligt.