Länstrafiken Kronoberg:
Av oss. För dig.

Kollektivtrafikens eviga dilemma: alla vet vad den gör, men få bryr sig. 2016 såg Länstrafiken Kronoberg (LK) ett behov av att lyfta sina kärnvärden och sitt varumärkeslöftet: ”Vi gör livet enklare.” Vi såg potential i att förmedla Länstrafiken Kronobergs vardag och att de, faktiskt, är väldigt bra på och stolta över sitt uppdrag. Pga. det svala intresset för varumärket la vi stor vikt vid att åstadkomma en känsla av samhörighet.

 • Datum: 2016
 • Kategorier: Film / Kampanj / Print / Strategi
 • Kund: Länstrafiken Kronoberg
 • UPPDRAG: Stärka LK:s varumärke. I förlängningen öka resandet för både buss och tåg. Sekundärt stärka befintliga resenärers lojalitet och efterköpskänsla. ("Jag har gjort rätt val!")
 • RESULTAT: 91% av de tillfrågade kom ihåg avsändaren.
  85% av dessa fick ett gott eller mycket gott intryck av LK.
  76% ansåg att kampanjen var bra eller mycket bra.
  Nästan 2/3 av mottagarna kände sig personligt berörda.
  Närmare 80% svarade att de kände ett stort eller mycket stort förtroende för Länstrafiken Kronoberg.
  Kampanjen innehöll vare sig erbjudande, rabatter eller uppmaningar. Ändå ansåg sig 26% benägna att börja resa eller resa mer med LK. 5% var mycket benägna.
  Källa: GfK