Malmö högskola:
Bli inte något. Bli någon.

Malmö högskola (MAH) ville ta fram ett nytt, långsiktigt koncept och skruva tonen mot yngre sökande – den mest ambitiösa generationen någonsin. En målgrupp som i hög grad vill förverkliga sig själva; spela roll och känna deltagande.

  • Datum: 2017
  • Kategorier: DR / Film / Kampanj / Print / Strategi
  • Kund: Malmö Högskola
  • UPPDRAG: MAH ville nå fler förstagångssökande samt höja sökprofilens kvalitet: fler ”klassettor” ska sätta MAH som förstaval, studenter med hög studiemotivation och ambition att fullfölja sin utbildning. Parallellt skulle kampanjen stärka varumärket och profilera högskolans samhällsanknytning.
  • RESULTAT: Tiden kommer att utvisa ökningen av ambitiösa, högpresterande studenter. Men kampanjen väckte överlag stor uppmärksamhet och blev framför allt omtyckt hos målgruppen. Fler yngre sökte till MAH och antalet förstagångssökande steg. Filmerna har fått rekordmånga visningar och view rate på YouTube uppmättes till 17% (väsentligt högre än Googles benchmark till betydligt lägre cost-per-view) Vid mättillfället hade filmerna ca 115 000 visningar. På strömmad TV var klickfrekvensen 37% högre än snittet. Alla som såg kampanjen verkar ha tyckt något; den kommenterades på ledarsidor, i sociala medier och i kulturtidskrifter. Att budskapet väckte motstridiga känslor i läger (män, 30+) utanför målgruppen förstärker tonträffen. Hos unga var gehöret närmast absolut. Befintliga studenter har vittnat om att de tycker Malmö högskola står för något och en ökad känsla av tillhörighet.