Rädda Barnen:
När skydden inte räcker

Mobbning och utanförskap är tätt kopplat till skolans värld, men faktum är att många barn kränks även inom idrotten. Därför skapades High Five – Rädda Barnens projekt mot utanförskap inom idrotten. Eftersom deltagandet i barn- och ungdomsidrott sker frivilligt kan problemet vara svårt att ta in för både ledare och föräldrar. Vi behövde vara väldigt tydliga, men samtidigt få det att kännas i magen. Lösningen bygger på insikten att inget skyddar mot allt. Tyvärr.

  • Datum: 2013
  • Kategorier: Event / Film / Kampanj / Print / Webb
  • Kund: Rädda Barnen
  • Uppdrag: Ta fram utbildningsmaterial som lyfter problemet med utanförskap.
  • Resultat: Projektet är mycket framgångsrikt och har till dags dato utbildat ledare och föräldrar inom hundratals föreningar över hela landet.