Rädda Barnen: Stopp! Min kropp!

2013 producerade Rädda Barnen en broschyr med namnet ”Stopp min kropp!” som togs emot varmt. Under 2019 tog vi emot en förfrågan att dels uppdatera den tidigare broschyren, men också vidareutveckla konceptet och ta fram ett material som ska kunna användas i svenska förskolor för att hjälpa lärare och vuxna att prata med barn om kroppen, gränser och svåra ämnen så som övergrepp på ett pedagogiskt och strukturerat sätt.

Resultatet blev fem filmer och ett kortspel som lägger upp för diskussioner och som tydliggör att det är barnen själva som bestämmer över sin egen kropp och att det finns hjälp att få om man blir utsatt för övergrepp.

  • Datum: 2019
  • Kategorier: Film / Print
  • Kund: Rädda Barnen