Rädda Barnen: Ung röst

Ung röst, Rädda Barnens största undersökning någonsin, har ca 25000 barn i 75 kommuner tyckt till i frågor som berör dem. Vi la fokus på att hitta ett koncept som, istället för att prata om barn, förstärker deras röster. I lösningen blev filmen ett centralt material i kontakten med olika beslutsfattare. Musik av Laleh. Foto av Oscarsbelönade Rasmus Heise.

Rapportens mediala genomslag blev enormt – särskilt i de berörda kommunerna – och förutom att ta fram koncept och kommunikation skötte vi logistiken med att se till att rätt statistik hamnade i rätt kommunrapport.

  • Datum: 2014
  • Kategorier: Film / Kampanj / Print / Webb
  • Kund: Rädda Barnen
  • Uppdrag: Ta fram ett kommunikationskoncept som gör statistiken relevant, mottaglig – och representerar barnens röster.
  • Resultat: Kampanjen fick över 300 inslag i media och ett stort genomslag internt.