Region Skåne: Byggstart Sverige

Byggstart Sverige var en påverkanskampanj om utbyggnaden av nationell infrastruktur, framför allt höghastighetsbanan. Syftet var att ta fram ett långsiktigt koncept som kunde vända opinionen och beskriva begreppet ”höghastighetsbana” för allmänheten. Uppdraget är ett exempel på hur uthållighet och stringens kan ge resultat med långa efterskalv.

 

  • Datum: 2016
  • Kund: Region Skåne