Region Skåne:
Ett anständigt förslag

Skånes infrastruktur är hårt belastad och regionen har länge arbetat med en åtgärdsplan, Skånepaketet. Men för att få igång detta behövdes några extramiljarder. Miljarder som även andra regioner ville ha del av. För att få häv i opinionen tog vi fram en rikstäckande printkampanj, trots att målgruppen ”bara” bestod av en handfull makthavare. Parallellt producerades material för Almedalen, partistämmor och media.

  • Datum: 2014
  • Kategorier: B2B / Kampanj / Print
  • Kund: Region Skåne
  • Uppdrag: Nå och uppvakta beslutsfattare – men samtidigt sätta press dem; det som händer i Skåne påverkar hela Sverige.
  • Resultat: Södra stambanan uppmärksammades i flera nyhetsinslag och en direkt dialog med infrastrukturministern inleddes – vilket slutade med att Region Skåne fick sin extra tilldelning.