Du använder Internet Explorer, en webbläsare som slutade utvecklas 6 november 2013, för över 10 år sedan. Den 31 januari 2020 upphörde även alla säkerhetsuppdateringar vilket innebär att webbläsaren, förutom funktionella och utseendemässiga brister även kan utgöra en säkerhetsrisk. Du rekommenderas starkt att uppgradera till en modernare webbläsare, t ex Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge. Tala med din systemadministratör.
Visa inte detta meddelande igen
Sektionsinställningar

Företagare med hjärta skapar samhällsnytta genom att anställa människor i marginalen. En win-win-lösning med minskad ohälsa, fler i arbete, färre på bidrag och kortare vårdköer. Just därför driver Region Kronoberg projektet ASF. Tyvärr råder låg kännedom och hög skepsis.

Det finns en bred uppfattning om ASF som dagverksamhet. En företagsform som inte ”får” göra vinst. Framför allt missar möjliga aktörer skillnaden mellan företaget och företagaren: En ASF-entreprenör jobbar lika hårt, om inte hårdare, än de flesta. Det kräver affärssinne och skills att ratta den här typen av verksamhet, men det framkommer sällan.

Fler case
Sektionsinställningar

Problemet

Research visade att socialt företagande nästan alltid framställs genom att ”visa upp” arbetstagarna. Ofta understryks handikapp, missbruksbakgrund, språkbrist etc., vilket befäster bilden av ”låtsasföretagande” med människor som inte kan prestera på riktigt. Med insikten att ASF:s största problem är att det är socialt företagande fokuserade vi på att etablera en motbild.

Socialt företagandes största problem är socialt företagande.

Fler case
Sektionsinställningar

Lösningen

Eftersom målgruppen bestod av företagare och andra nyckelpersoner i privat och offentlig sektor lyfte vi i alla kanaler fram entreprenören istället för verksamheten. Det återspeglas inte minst i kampanjens nav, en film om en av alla aktiva företagare i Kronoberg. För att behålla tittaren väntade vi in i det längsta med att ”avslöja” företagets inriktning.

Fler case
Sektionsinställningar
Sektionsinställningar
Fler case