Du använder Internet Explorer, en webbläsare som slutade utvecklas 6 november 2013, för över 10 år sedan. Den 31 januari 2020 upphörde även alla säkerhetsuppdateringar vilket innebär att webbläsaren, förutom funktionella och utseendemässiga brister även kan utgöra en säkerhetsrisk. Du rekommenderas starkt att uppgradera till en modernare webbläsare, t ex Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge. Tala med din systemadministratör.
Visa inte detta meddelande igen
Sektionsinställningar

Trots det har barnavårdscentralerna svårt att fånga upp utsatta barn och familjer. Personalen känner sig helt enkelt inte bekväm med att lyfta ett så skambelagt och känsligt ämne. Då bestämde sig Landstinget i Stockholm för att skriva en hjälpande broschyr.

Fler case
Sektionsinställningar

Låt oss tala om våld

Innehållet riktade sig till sjuksköterskan, men var också en utsträckt hand till föräldrarna: ”Vi vet att det pågår våld i många hem. Ta chansen och berätta. Vi hjälper er!”

När det fanns ett manusutkast kopplades vi in för att se över struktur, språknivå och omfattning. Ambitionen var att skapa något som kunde fungera både som broschyr och lathund. Något för personalen att hålla i handen genom samtalen.

Genom vårt utifrånperspektiv kunde vi hjälpa kunden att hitta syftets kärna och styra fokus mot de delar som är till hjälp för sköterskorna i vardagen.

Fler case
Sektionsinställningar
Fler case
Sektionsinställningar

Bilder som balanserar

Det illustrativa manéret var viktigt, inte minst balanserar det den, i vissa delar, mycket tunga faktan: det var viktigt att ligga nära verkligheten, men vi ville inte skapa något desillusionerande.

Fler case