Du använder Internet Explorer, en webbläsare som slutade utvecklas 6 november 2013, för över 10 år sedan. Den 31 januari 2020 upphörde även alla säkerhetsuppdateringar vilket innebär att webbläsaren, förutom funktionella och utseendemässiga brister även kan utgöra en säkerhetsrisk. Du rekommenderas starkt att uppgradera till en modernare webbläsare, t ex Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge. Tala med din systemadministratör.
Visa inte detta meddelande igen
Sektionsinställningar

Hösten 2018 skapade vi en varumärkeskampanj för Länstrafiken Kronoberg. Fokus låg på hållbarhet och att etablera budskapet ”Tillsammans. Till en hållbar framtid.” Responsen blev mycket bra och kampanjen fick en fortsättning under våren.

Fler case
Sektionsinställningar

”Barnen är vår framtid”

Ett slitet, men sant, uttryck som delvis låg till grund för höstkampanjen. I det här uppdraget såg vi en möjlighet att stärka kopplingen mellan klimat, hållbarhet och framtida generationer. Dessutom, filtrerat genom ett barns funderingar kan det mest pragmatiska budskap nå fram. 

Syftet var att fortsätta bygga varumärket Länstrafiken Kronoberg som det hållbara sättet att resa, men även att öka volymerna genom att driva målgruppen till hemsidan, där budskapet kunde fördjupas och resenärer rekryteras.

Fler case
Sektionsinställningar

Fråga inte, lyssna

Barns tankar är ofta raka och ärliga. De svarar ur perspektiv vuxna tycks har glömt. Arbetsgruppen spenderade därför en dag med en förstaklass och lyssnade på deras tankar kring klimat, trafik och framtiden. Samtalen skedde i små grupper för att alla skulle få chans att höras. För att få ärliga och spontana svar skedde allt utan manus eller andra förberedelser. Barnen fick tala fritt ur hjärtat.

Vi var medvetna om risken att inte få tillräckligt ”bra” svar. Men om utfallet ska nå hjärtat måste tillvägagångssättet vara äkta. 

Fler case
Sektionsinställningar
Fler case
Sektionsinställningar

Bas i Facebook och Instagram

Kanalvalen byggde på en re-targetingstrategi bestående av tre korta SoMe-anpassade filmer (10 s.) och en längre (30 s.). Varje film versionerades för Facebook, Instagram, Snapchat och 16:9-skärmar.

De korta puffade för budskapet och de mottagare som stannade kvar fick den långa filmen i retur. Det fördjupade engagemanget ledde till kampanjsidan. Parallellt användes Snapchat där vi under hela perioden testade olika budskap mot en yngre målgrupp. 

Trafiken riktades till en landningssida där besökarna kunde läsa om Länstrafikens hållbarhetsarbete och effekten av ett byte från bil- till busspendling. 

Kampanjen löpte över fem veckor. De tre första fokuserade på volym och spridning och de två efterföljande på fördjupning och re-targeting. Detta för att förlänga intresseperioden – och öka konverteringsgraden även för de som inte omedelbart agerat på budskapet. 

Vid sidan av köpt media publicerade Länstrafiken filmerna och kompletterande budskap i sina vanliga flöden på Facebook och Instagram.

Fler case
Sektionsinställningar
Sektionsinställningar

De korta filmerna fokuserade på ett barn i respektive uttag.

Fler case
Sektionsinställningar
Fler case