Du använder Internet Explorer, en webbläsare som slutade utvecklas 6 november 2013, för över 10 år sedan. Den 31 januari 2020 upphörde även alla säkerhetsuppdateringar vilket innebär att webbläsaren, förutom funktionella och utseendemässiga brister även kan utgöra en säkerhetsrisk. Du rekommenderas starkt att uppgradera till en modernare webbläsare, t ex Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge. Tala med din systemadministratör.
Visa inte detta meddelande igen
Sektionsinställningar

För ett antal år sedan fattade regeringen beslut om nya regler som prioriterar cyklister, bland annat cykelöverfarter. De innebär att bilister har väjningsplikt mot en cyklist på samma sätt som de har mot fotgängare vid övergångsställen. Införandet är frivilligt och 2018 valde Växjö kommun att göra slag i saken.

Fler case
Sektionsinställningar

Tillvägagångssätt

Men hur får man för en hel kommun att snabbt lära sig en ny trafikregel? Vi började med en workshop tillsammans med kunden. Därefter fortsatte vi med inläsning och ett insiktsarbete som bland annat bestod av ett studiebesök hos Malmö stad, som redan infört cykelöverfarter med gott resultat. Med vid besöket fanns även representanter från Växjö kommun. Detta för att skapa en gemensam grund för eventuell benchmarking i det fortsatta arbetet. 

Fler case
Sektionsinställningar

Vad vi insåg

Innehållet är inte efterfrågat, utan ”tvingas” på målgruppen. Det finns dessutom en negativ tyngd i ordet regel. 

Håll det enkelt. Det målgruppen behöver veta är när trafikregeln träder i kraft och hur man ska förhålla sig till den.

Skylten är okänd och bär på en möjlighet att användas i kommunikationen.

Fler case
Sektionsinställningar
Sektionsinställningar

Kanalstrategi utifrån utmaningar

Kanalstrategin byggde på de utmaningar vi sett under processen:

Målgruppernas kunskapsunderskott var stort och budskapet viktigt. Inte minst då det i samband med regleringen infördes ett nytt vägmärke som väldigt få kände till. 

Vi behövde nå utanför kommunen då Växjö är länets centralort, med mycket arbetspendling från grannkommunerna. Med tanke på det och den överlag breda målgruppen valde vi en kanalstrategi med så stor räckvidd som möjligt: 

TV4 reklamfilm på 30 sekunder 
Bioreklam 
DR samt utetavlor 
Sociala medier 
Radio 
Banner- och printannonsering 

Fler case
Sektionsinställningar

Ju längre ifrån trafiksituationen, desto större behov av ett tilltal som underhåller och berör.

Fler case
Sektionsinställningar

Intresse kontra behov

Strategin tog hänsyn till graden av intresse och engagemang kontra informationsbehov. Det innebar att ju längre ifrån trafiksituationen desto större behov av ett tilltal som underhåller och berör.

Vid själva cykelöverfarterna fanns informationsskyltar samt personal i gula västar som kunde förklara och visa trafikanter tillrätta. 

Kanalerna sorterades i två nivåer: beröra och berätta, som bestod av film, utomhus och banners samt vägleda och informera, med DR, landningssida och printannonser.

Fler case
Sektionsinställningar
Fler case
Sektionsinställningar
Fler case
Sektionsinställningar
Fler case