Du använder Internet Explorer, en webbläsare som slutade utvecklas 6 november 2013, för över 10 år sedan. Den 31 januari 2020 upphörde även alla säkerhetsuppdateringar vilket innebär att webbläsaren, förutom funktionella och utseendemässiga brister även kan utgöra en säkerhetsrisk. Du rekommenderas starkt att uppgradera till en modernare webbläsare, t ex Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge. Tala med din systemadministratör.
Visa inte detta meddelande igen
Sektionsinställningar

En insikt som Länstrafiken Kronoberg tog tillvara. För ibland hamnar så mycket fokus på den större bilden att enskilda handlingar glöms bort.

Kollektivtrafik borde vara synonymt med hållbarhet, men trots att ordet ingår i Länstrafiken Kronobergs varumärkeskärna har man aldrig lyckats aktivera det. Vi hade tidigare hjälpt dem att kommunicera ur det lilla, vardagliga perspektivet. Hösten 2018 såg vi hur hållbarhetsfrågan aktualiserades och fick en idé om hur den kunde berättas.

Fler case
Sektionsinställningar

Hjälp till självhjälp

Den varma sommaren hade skapat stor stress hos många och under hösten blev ”klimatångest” ett begrepp. Vi identifierade att det fanns en vilja att bidra och påverka men samtidigt utbredd uppgivenhet. Därför tog vi fram ett koncept som kunde ge miljöargumentet kraft igen och sänka trösklarna för aktivitet.   

Lösningen vägde även in en lokalpolitisk verklighet eftersom regeringens handlingsplan för Agenda 2030 under sommaren landat på alla offentliga aktörers skrivbord.  

Fler case
Sektionsinställningar

Visa möjligheter

Det finns en insikt som alltid gäller vid sådana här uppdrag: ”Kollektivtrafikens förbannelse”. En buss kan bara gå i tid, inte extra mycket i tid, och den kan bara vara ren, inte extra ren. Dvs. den som gör allt rätt, uppfyller ändå bara det all förväntar sig. Lösningen behövde alltså ett emotionellt värde och en relevans som stärker relationen till varumärket.

Vi ville inte peka ut någon (bilisterna), utan enbart visa möjligheter; att även små insatser spelar roll. Särskilt om många gör dem tillsammans.

Greta Thunberg fanns i allas medvetande och med henne hade miljoner barn tagit ställning. Det fanns en styrka i att de som agerar för framtiden samtidigt är de som symboliserar den.

Den sista parametern var att hitta något som förenar. Något alla i målgruppen kan associera till. Att resa kollektivt kan vara att skrida till handling – trots att klimatkrisen känns svår som en månlandning.

Fler case
Sektionsinställningar
Sektionsinställningar

Kampanjens nav var en film som sändes med stor frekvens i TV4 för maximal räckvidd och penetration. Detta följdes upp med strategiska printinföranden, utetavlor och DR.

Fler case
Sektionsinställningar
Fler case
Sektionsinställningar

Tillsammans.
Till en hållbar framtid.

Fler case
Sektionsinställningar

Det fanns en stark önskan att etablera en ny payoff med ordet tillsammans. Gärna ihop med framtid. 2018 använde dock många varumärken just den ordföljden. För att hjälpa Länstrafiken att särskilja sig något föreslog vi ett fokus på prepositionen ”till”. Att börja andra meningen med till ger i kombination med förstavelsen i tillsammans en dynamik. Det visar även på aktivitet och övertygelse; vi är på en gemensam resa, med ett gemensamt mål i det längre perspektivet.

Fler case
Sektionsinställningar

Milage med del två

En bra lösning håller över tid. När Ett litet steg-aktiviteterna summerats och värderats tog vi med oss insikterna till nästa kampanj. Att bygga berättelsen kring barn hade fungerat väl och vi ville utveckla idén ytterligare. Låta barn komma till tals på riktigt.

Upplägget var enkelt: vi spenderade en dag tillsammans med en klass sjuåringar. Fikade och pratade om bussåkning och sånt. Eller rättare sagt, de pratade – och vi vuxna lyssnade. Det fanns några stödord inför samtalen, men det mesta skedde på uppstuds.

Se och läs mer här.

Fler case