Du använder Internet Explorer, en webbläsare som slutade utvecklas 6 november 2013, för över 10 år sedan. Den 31 januari 2020 upphörde även alla säkerhetsuppdateringar vilket innebär att webbläsaren, förutom funktionella och utseendemässiga brister även kan utgöra en säkerhetsrisk. Du rekommenderas starkt att uppgradera till en modernare webbläsare, t ex Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge. Tala med din systemadministratör.
Visa inte detta meddelande igen
Sektionsinställningar

Men en sticker ut lite extra: demokratiarbetet. Att stärka ungas kunskap om den lokala demokratin, utveckla demokratiska färdigheter och, helt enkelt, öka deras demokratiska delaktighet.

I centrum för det arbetet står skolvalet. Ett uppdrag som kommer direkt från regeringen, med det långsiktiga målet att öka valdeltagandet bland förstagångsväljare. Tyvärr har allt färre skolor visat intresse för att delta. Vårt uppdrag blev att vända trenden uppåt.

Fler case
Sektionsinställningar

Några insikter

Vi insåg att mycket handlade om kunskapsunderskott.
• Lärare och andra gatekeepers såg skolvalet som ett åtagande, inte ett hjälpmedel för undervisningen.
• Många skolor ansåg sig sakna resurser, vilket kunde bero på överskattad insats och underskattat värde.
• Det fanns en utbredd känsla av initiativ uppifrån, något som skulle träs på skolorna och ”bara göras”.

Fler case
Sektionsinställningar

På låtsas kan visst vara på riktigt

Den största utmaningen var paketeringen. Hur kan skolvalet kännas relevant och på riktigt för både elever och lärare? Vi föreslog en valvaka. Något att se fram emot, men även följa upp och prata om i klassrummet. Detta skapade större relevans och blev även innehåll till undervisningen. På MUCF:s valvaka medverkade elevorganisationer, skolor, andra myndigheter samt forskare. Sändningen, som var tillgänglighetsanpassad, följdes av tusentals elever, skolpersonal och andra intresserade.

Fler case

Valvakans huvudstudio i Malmö, studio i Stockholm samt skola på Gotland. (Bild: MUCF)
Sektionsinställningar

Lite enklare, lite roligare

Innehållet var starkt nog att tala för sig själv, men målgruppen behövde hjälp att lyfta på locket. För det identifierade vi två viktiga element:

Något att spegla sig i.
Något som skapar engagemang.

Att visa hur andra har gjort kan sänka både trösklar och gard. Svaret blev en film med dokumentär touch. En autentisk berättelse om en skola som kämpat i motvind. Det var relevant att skolan tidigare haft utmaningar att genomföra skolvalet och att det fanns både särskola och praktiska utbildningar – grupper som MUCF visste ofta glömdes bort i sammanhanget. För att bredda tonträffen valde vi inte en storstadsskola.

Sektionsinställningar
Fler case
Sektionsinställningar

Ett axplock av resultatet:

MUCF mätte utfallet genom ett stort antal parametrar. Här är några av de viktigaste:

I utvärderingen instämde 43 procent av eleverna i påståendet att deltagandet gjort dem mer politiskt intresserade.

90 procent av skolpersonalen ansåg att skolvalet gjorde stor eller mycket stor skillnad för ungas förståelse för demokrati och politik.

93 procent av skolpersonalen svarade att de kommer att anmäla sig till Skolval 2026.

Fler skolor i socioekonomiskt utsatta områden deltog. Bland skolor med yrkesprogram steg antalet anmälda med över sju procent! 

Fyra av fem elever på de skolor som deltog röstade.

Totalt hade webbplatsen skolval.mucf.se under 2022 nästan 400 000 sidvisningar.

Skolvalet uppmärksammades över 500 gånger i media, både före och efter
valet.

Fler case
Sektionsinställningar
Fler case