Du använder Internet Explorer, en webbläsare som slutade utvecklas 6 november 2013, för över 10 år sedan. Den 31 januari 2020 upphörde även alla säkerhetsuppdateringar vilket innebär att webbläsaren, förutom funktionella och utseendemässiga brister även kan utgöra en säkerhetsrisk. Du rekommenderas starkt att uppgradera till en modernare webbläsare, t ex Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge. Tala med din systemadministratör.
Visa inte detta meddelande igen
Sektionsinställningar

I Sverige är tusentals föräldrar med barn på flykt från våld i hemmet. Sedan 2012 har antalet mer än fördubblats, vilket innebär att många familjer som flyttar vidare från det första stoppet – skyddat boende – ofta gör det utan någon långsiktig, trygg plats att stanna på. Det är en emotionell och kognitiv katastrof för ett barn, vilket på sikt ger stora, samhälleliga konsekvenser.

Fler case
Sektionsinställningar

Uppdrag: visa verkligheten

Rädda Barnen jobbar hårt med frågan och har identifierat ett enkelt förslag till lösning: ändra bostads-reglementet i berörda kommuner och släpp fram dessa barn och deras familjer. Men förslaget har haft svårt att nå ut till beslutsfattarna. Vårt uppdrag var att ta fram en idé och producera en påverkansfilm att använda i arbetet. En film som visar verkligheten och öppnar ögonen på de som säkert vill väl, men inte har hela bilden klar för sig.

För att inte driva in målgruppen i försvarsställning skapades ett manus som landade i en utmaning istället för en uppmaning.

Fler case
Sektionsinställningar

Insikter och strategi

Vi visste att beslutsfattare som jobbar mycket med sådana här frågor tenderar att avtrubbas och tappa närheten till dem det handlar om. Människor blir statistik, rapporter och enheter. Vår strategi var därför att filmen skulle användas som ingång i möten med beslutsfattare och lösningen blev en faktafilm med starkt känslomässigt anslag. Detta för att skapa en angelägenhet hos målgruppen; den som berörs emotionellt av ett budskap tenderar att bli mer mottaglig för efterföljande, rationella resonemang.

För att få fram rätt underlag hade vi arbetsmöten och en workshop tillsammans med Rädda Barnen. Dels för att tanka av dem på kunskap, dels för att vaska fram essensen och kärnan i budskapet: det är den vuxne som drivs på flykt, men barnet som påverkas mest.

Fler case
Sektionsinställningar

Snabb och förtrolig produktion

Eftersom ämnet var drabbande och mycket emotionellt såg vi till att skapa en produktion med relativt få inblandande. Tajt och förtroligt, snabbt och flexibelt. Samtliga scener filmades på en inspelningsdag.

Att filma barn är i sig utmanande. Till det här ämnet krävdes ännu mer: castingen behövde hitta någon med rätt erfarenhet och psyke, inspelningsmiljön kännas trygg och kul trots ämnet. Vi såg såklart till att hela tiden vara närvarande och jobba tätt med barnets vårdnadshavare.

Tekniskt valde vi att arbeta med så mycket naturligt ljus som möjligt och rökmaskin för en mjuk känsla. Scenerna går från lätt mörkt till ljusare och ljusare. En subtil känsla av hopp.

Fler case
Sektionsinställningar
Sektionsinställningar

Vi komponerade även musik, där balansen handlade om att skriva något med precis rätt känslomässig kvalitet, inte för påtagligt eller för lite, och förmåga att binda ihop scenerna till en enda framåtriktad rörelse.

Fler case
Sektionsinställningar

Jag blev väldigt berörd. Det är sällan man får se hur det verkligen är.

Fler case
Sektionsinställningar

Sedat Arif, kommunalråd med ansvar för arbetsmarknad och socialtjänst

Fler case
Sektionsinställningar

Spridd över hela landet

Filmen har använts vid nationella politikermöten där den skapat stor beröring. Efterföljande diskussioner har fått en helt ny skärpa och istället fokuserat på konkreta och lösningsorienterade möjligheter – vilket till fullo svarade mot briefen och Rädda Barnens mål. 

Trots att filmen är en långtidsprodukt för utvalda tillfällen har den fått stor spridning och uppmärksamhet i sociala medier över hela landet.

Fler case