Du använder Internet Explorer, en webbläsare som slutade utvecklas 6 november 2013, för över 10 år sedan. Den 31 januari 2020 upphörde även alla säkerhetsuppdateringar vilket innebär att webbläsaren, förutom funktionella och utseendemässiga brister även kan utgöra en säkerhetsrisk. Du rekommenderas starkt att uppgradera till en modernare webbläsare, t ex Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge. Tala med din systemadministratör.
Visa inte detta meddelande igen
Sektionsinställningar

Ett tema som behandlar rätten till sin egen kropp och hur man ska agera när någon vill överträda den gränsen. Sedan lanseringen 2013 har begreppet existerat inom skolan och de flesta barn känner till termen, men färre vet vad den betyder. Allt material har nämligen riktats till vuxna/skolpersonal. Tillsammans med en expertgrupp på Rädda Barnen fick vi i uppdrag att ta fram ett utbildningspaket riktat direkt till lågstadiet. Det första i sitt slag i den svenska skolan.

Fler case
Sektionsinställningar
Sektionsinställningar

Stor omfattning

Ur drygt 150 frågeställningar om kroppen, känslor, vänskap, kärlek, samtycke etc. sållade arbetsgruppen fram ett innehåll. Nästa steg var att forma om det från psykologspråk till 6–9-åringars nivå, kärnfullt nog att kunna översättas (hittills arabiska, engelska, somaliska, kurdiska, spanska och persiska).

Parallellt pågick själva uppdragsformuleringen. Det är inte ovanligt att vi hjälper våra kunder att identifiera vad de behöver. I det här fallet blev en tänkt broschyr istället fem filmer, uppdelade på fem teman. På så vis kunde materialet användas fristående och riskerade inte att upplevas övermäktigt.

Fler case
Sektionsinställningar
Fler case
Sektionsinställningar

Gör det pratbart

Rädda Barnen använder uttrycket pratbart, som i förmågan att lyfta känsliga ämnen till ytan. Det var en av anledningarna till att lösningen byggde på filmer. Ett av största problemen vi identifierade är att många lärare tycker det är jobbigt att prata med barnen om just känsliga ämnen. Vilket är rimligt. Sex- och övergreppssamtal med lågstadieelever ingår inte i lärarutbildningen.

Med den här lösningen blev filmerna budskapsbärare av det jobbiga och läraren den som leder samtalet vidare. Ämnet har gjorts pratbart. Det innebar också att tröskeln sänktes och att fler kan använda materialet i sin undervisning.

Fler case
Sektionsinställningar

Tonträff hos barn

Det var mycket som skulle stämma. Innehållet, som kan klassas som sexualundervisning, ska fungera över lång tid, ha tonträff hos väldigt unga barn och möta läroplanens kunskapskrav. Dessutom är det ganska stor kognitiv skillnad mellan en sexåring och en nioåring. Hur ta den senare på allvar utan att förlora den första?

För att hitta rätt jobbade vi tätt med referensgrupper, där både elever och lärare fick tycka till. På så sätt behövde vi aldrig göra stora förändringar i ursprungsidéer eller backa mer än ett steg i själva produktionsfasen. Det gav också vägledning om vilka kanaler som skulle fungera bäst.

Fler case
Sektionsinställningar
Fler case
Sektionsinställningar

Form och mekanik

Till varje film hörde en lärarhandledning samt ett kortspel med frågor och övningar att använda i klassrummet. Steg två bestod av att utveckla spelets form och mekanik. Vi producerade stilexempel på filmvinjetter, karaktärer och förstaversioner av manus till faktakort, aktivitetskort och frågekort.

Vi valde ett ganska enkelt, animerat manér för att kunna gå nära ämnena utan att riskera skrämma barnen eller skapa obehag. Miljöerna är avskalade för att fokusera på händelserna. Det underlättade också det grafiska arbetet med att hålla ihop filmerna och det tryckta materialet.

För att barnen lättare skulle förstå och komma ihåg kopplades varje tema till något tydligt och konkret: en medalj, en krona eller ett lejon.

Fler case
Sektionsinställningar
Fler case
Sektionsinställningar

Ett gott resultat?

Stopp! Min kropp! för lågstadiet återtrycks kontinuerligt och i slutet av 2020 hade ungefär 25 procent av landets lågstadieskolor tagit del av innehållet. Till det kommer de många fritids, bibliotek och andra instanser som interagerar med barn.

Vi visste, genom referensarbetet, att tonträffen låg rätt, men var inte beredda på den förlösande effekten. Det här materialets – och därmed uppdragets – mål är ju att förebygga övergrepp och, om det värsta sker, bygga mod att våga berätta. Därför var det svindlande att redan innan lansering få höra om exempelvis förhandsvisningen på ett småstadsbibliotek, där en flicka spontant började prata om sina upplevelser.

Trots att de barn som råkar ut för kränkningar och övergrepp är förfärande många finns ett stort mörkertal. Den vanligaste orsaken till tystnad som Rädda Barnen brukar få höra efteråt är att barnen inte visste vad de skulle säga. De kanske ville, vågade och var redo. Men saknade orden. Och till slut kvävdes det lilla mod de haft.

Stopp! Min kropp! för lågstadiet ger barn verktyg och uttryck som varje generation före dem saknat. Om en enda dålig hemlighet vid ett enda tillfälle får hjälp upp till ytan har uppdraget lyckats.

Fler case